Palvelut

Toimiva tietohallinto  ei ole vain suuryritysten etuoikeus.

Pienten ja keskisuurten yritysten osalta on tärkeää, että avainhenkilöt voivat keskittyä osaamisalueidensa ja yrityksen strategisten tavoitteiden mukaisiin tehtäviin.

Tärkein tehtävämme (missio) on ottaa tietohallinnon tehtävät vastuullemme ja vapauttaa avainhenkilöt yrityksen strategian ja ydinliiketoiminnan kannalta merkitykselliseen työhön.

Tietohallinto

Tietohallinto


Tietohallintopalvelumme tuottaa yritykselle kokonaisvaltaisen, strategisen kumppanuuden tietoinfrastruktuurin johtamiseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Kumppanina istumme kanssanne samalla puolella neuvottelupöytää päivittäisen johtamisen ja tiedonhallinnan haasteissa. Määrittelemme yhteistyössä ja strategialähtöisesti yrityksen tietojärjestelmien kehittämistarpeet, työkalut ja yhteistyökumppanit sovitulle aikavälille.

Tietoturva

Tietoturva


Tietoturvapalvelumme kattavat teknisen ja erityisesti ihmisten johtamiseen liittyvän tietoturvan johtamismallin.

Yritystietoturva koostuu viimeisimpään teknologiaan pohjautuvista järjestelmistä ja ohjelmistoista sekä erityisesti ihmisiä ohjaavista tietoturvaprosesseista. Toteutamme tarvittaessa viimeisempien tietoturva- ja tietosuojavaatimusten mukaiset johtamisprosessit ja -järjestelmät sekä henkilöstön koulutukset.

Pilvipalvelut

Pilvipalvelut


Pilvipalvelumme kattavat sekä globaalien päämiesten että kotimaisten toimijoiden tarjoamat palvelukokonaisuudet.

Pilvipalveluilla tarkoitetaan yleisesti sitä, että yrityksen käytössä olevat tietotekniset työkalut, ohjelmistot ja palvelut tuotetaan erityisistä, ulkoisista konesaleista sen sijaan, että ne toteutettaisiin yrityksen omista tiloista. Pilvipalveluiden etuihin voi lukea erityisesti skaalautuvuus, kustannustehokkuus ja toimintavarmuus pitkällä aikavälillä.

Tuki & koulutukset

Tuki & koulutukset


Loppukäyttäjien IT-tukipalvelut tuotamme tehokkaasti nykyaikaisten tukityökalujen sekä ammattitaitoisen henkilöstömme avulla.

Toimiva loppukäyttäjätuki on yksi IT-palveluiden ehdottomista peruskulmakivistä. Asiakaslähtöinen, asiantunteva ja tehokas tukipalvelu (Service Desk) tehostaa yrityksen ydinliiketoimintaa, sekä parantaa työhyvinvointia, tuottavuutta ja kustannustehokkuutta.

Laitehankinnat

Laitehankinnat


Käytettävissämme on kaikki tärkeimmät yritystietotekniikan maahantuontikanavat ja päämiehet, joiden kautta pystymme tekemään yhteistyössä asiakkaan kanssa aina tilanteeseen ja käyttötarkoitukseen sopivimmat laitehankinnat. Huolehdimme asiakkaan käyttöympäristöön ja liiketoimintaan liittyvien laitteistojen ja ohjelmistojen yhteensopivuudesta ja toimivuudesta sekä huolehdimme myös tietoturvallisesta ja ekologisesta vanhojen laitteiden kierrättämisestä. Kauttamme onnistuu myös laitteistojen ja ohjelmistojen rahoitus.

Projektit

Projektit


Projektipalvelumme kattavat tietojärjestelmä ja -infrastruktuuritoimitukset sekä asennukset asiakastarpeisiin pohjautuen.

Toteutamme monimuotoiset liiketoiminnan muutoksiin liittyvät IT-infrastruktuurin päivitys- tai muutostyöt, kuten toimitilamuutosten tai muuttojen johdosta tehtävät muutokset tai esimerkiksi intra-järjestelmän käyttöönoton.

Palvelupaketit

Rise

Pienyritysten Essentials-paketti

Lue lisää

Base

Kasvuyritysten Standard-paketti

Lue lisää

Peak

Huippuyriysten Premium-paketti

Lue lisää

Laskuri

Tarjouslaskurilla voit laskea tietohallinnon eri palvelupaketeille suuntaa antavan hinnan.

Kokeile laskuria

Palvelukuvaus

Palveluidemme keskiössä on asiakkaan arkirutiinien helpottaminen ja tietotyön tuottavuuden kasvattaminen. Acion tietohallintopalvelu muodostaa yrityksen tietotekniikkakokonaisuudesta selkeän prosessin, joka vapauttaa yrityspäättäjän aikaa, pitää kokonaiskustannukset kurissa ja nostaa yrityksen huipulle!