Hyvä ja halpa yrityslaite - totta vai tarua?

Yrityskäyttöön sopimaton tietotekniikka aiheuttaa pitkällä aikavälillä harmaita hiuksia ja ylimääräisiä kustannuksia.

Törmäämme yrityksissä toisinaan tilanteeseen, että joko asiaan perehtyneen tuttavan tai myyntiprovision innoittaman myyjän suosituksesta on hankittu ”hyviä ja halpoja yrityslaitteita”, eli tietokoneita tai toimiston muita oheislaitteita. Sinänsä asiassa ei ole moitittavaa, jos kauppa käy ja kohtuuhintainen tuote vaihtaa omistajaa, myyjä saa provisionsa ja asiakaskin on tyytyväinen hankkimaansa kohtuuhintaiseen tuotteeseen. Vai onko sittenkään?

​Hetkellisesti ostaja voi ollakin tyytyväinen hankintaansa, mutta pitkällä aikavälillä asia muuttuu empiiriseen kokemukseemme perustuen olennaisesti. Moitittavuuskin nostaa päätään viimeistään siinä vaiheessa, kun myyjä on ymmärtämättä pohjimmiltaan yrityksen toimintaa ja it-ympäristöä vakuuttanut ostajan siitä, että kysymyksessä on juuri oikea laite kyseisen yrityksen tarpeisiin.

​Tietohallintomalliin ja kumppanuuteen perustuvan toiminnan lähtökohtana on pyrkiä pitkäjänteiseen yhteistyöhön, jossa asiakkaan liiketoimintaa tarkastellaan kokonaisuutena ja myös kaikki siihen liittyvä tietoinfrastruktuuri rakennetaan liiketoiminnan tarpeita ja budjettia noudattaen. Tuotteet määritetään ja hankitaan yhteensopivuus- ja riskienhallintatarkastelun pohjalta sekä myös niin, että ne vastaavat asiakasyrityksen strategiseen kasvuun useamman vuoden aikavälillä.

Tietohallintomallissa yhdistyvät ammattitaito ja -etiikka sekä aito halu tuottaa asiakkaalle palveluja, jotka muodostuvat pitkällä aikavälillä liiketoiminnan kannalta järkeviksi ja kannattaviksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kumppanilla ei ole varaa epäonnistua hankintojen suosituksissa toisin kuin ”hyvän ja halvan” tuotteen myyjällä, jonka provisio perustuu yksittäisen tuotteen kampanjaan ja myyntimääriin.

Tuotteet, joita kumppani suosittelee yritykselle, ovat hankintahinnaltaan lähes aina näitä ”hyviä ja halpoja” kalliimpia. Ne ovat kuitenkin aidosti yrityskäyttöön suunniteltuja ja sisältävät tyypillisesti minimissään kolmen vuoden on site- takuun, eli viallinen tuote korjataan tai vaihdetaan paikan päällä yrityksen tiloissa – ja vieläpä luvatun vasteajan sisällä.

Häiriöiden ja menetettyjen työtuntien osuus pienenee merkittävästi ympäristöissä, joissa yhteensopivuustarkastelu on tehty laaja-alaiseen liiketoimintaymmärrykseen pohjautuen.

​Karkeasti arvioiden ja kokemukseemme perustuen, voi toimintaympäristöön soveltumaton laitteisto olla vuosittaisilta kokonaiskäyttökustannuksiltaan yli kaksi kertaa kalliimpi kuin huolella suunniteltu ja yrityskäyttöön tarkoitettu laitekanta.

Autamme mielellämme yrityksesi laitehankintoihin liittyvissä kysymyksissä, myynti@acio.fi

Muita uutisia