Langallinen vai langaton internetliittymä yritykselle?

Valittaessa yrityksen tietoliikenneratkaisua, on tarkasteltava mihin yritys tarvitsee tiedonsiirtoa, kuinka paljon dataa liikutetaan fyysisistä toimitiloista ulos ja sisään sekä kuinka riippuvainen yrityksen toiminta on virheettömästi toimivista tietoliikenneyhteyksistä.

Operaattoreiden toimesta tarjotaan usein langatonta 4G- tai nykyisin jopa 5G- nettiliittymää yritysten käyttöön. Myyntipuheissa vakuutetaan, että langaton liittymä on yhtä nopea tai luotettava kuin vastaavan hintainen lankaliittymä, oli tämä sitten kuparia tai valokuitua. Tämä johtaa siihen, että ostajalle syntyy usein virheellinen käsitys langattomien liittymien suorituskyvystä ja toimintavarmuudesta.

Tarkastellaanpa asiaa hieman tarkemmin yrityksen näkökulmasta

Kun mietitään yrityksen tietoliikenteen tarpeita kokonaisuutena, on tarkasteltava mihin yritys tarvitsee tiedonsiirtoa, kuinka paljon dataa liikutetaan fyysisistä toimitiloista ulos ja sisään sekä kuinka riippuvainen yrityksen toiminta on virheettömästi toimivista tietoliikenneyhteyksistä. Mitä riippuvaisempi yrityksen toiminta on tietojärjestelmistä ja tietoliikenteestä, sitä suurempaan rooliin tietoliikenneyhteyksien siirtokyky ja luotettavuus nousee. Vastuuhenkilöiden täytyykin kysyä itseltään, mistä tietojärjestelmiin liittyvien toimintojen keskeytymisestä voi yritykselle muodostua ”show stopper” eli toiminta häiriintyy merkittävästi tai pysähtyy kokonaan.

Peruslähtökohta nykypäivänä yrityksen tietoliikenteelle on tasainen symmetrinen tietoliikennevirta sekä yrityksestä ulos että yritykseen sisään. Symmetrisyydellä tarkoitetaan tasavertaista tietoliikenteen määrää sekä ulos että sisään kohteena olevasta päätelaitteesta, siis esimerkiksi työpaikan tietokoneesta tai palvelimesta. Mikäli sisään tulevan tietoliikenteen maksimimäärä on merkittävästi suurempi (esimerkiksi 20 Mbit/s sisäänpäin ja 2 Mbit/s ulospäin), liikenteeseen muodostuu tällöin epätasapaino ja käytettävät palvelut eivät toimi optimaalisesti.

Asiaa voi verrata arkipäiväiseen tilanteeseen, jossa nelikaistaisella moottoritiellä olisi toiseen suuntaan kaksi kaistaa avoinna sadan kilometrin nopeusrajoituksella ja toiseen suuntaa vain yksi kaista neljänkympin rajoituksella. Jokainen voi päätellä kuinka suuri ero muodostuu ruuhka-aikoina työmatkoihin meno- ja paluumatkalla.

Useimmat pilvipalveluihin liittyvät ongelmat liittyvät juuri tähän seikkaan, kun liittymä ei ole tasavertainen molempiin suuntiin. Ruuhkaisuus on toinen seikka, joka vaikuttaa merkittävästi liittymien luotettavuuteen ja datavirtojen tasalaatuisuuteen. Kuten yllä kuvatussa moottoritie-esimerkissä, myös 4G tai 5G- tekniikalla toteutettu tietoliikenneliittymä ruuhkautuu ja hidastuu tiettyinä vuorokauden ajankohtina. Kokemus on osoittanut, että esimerkiksi koululaisten kotiintuloaikoina iltapäivisin 4G-yhteydet hidastuvat videoiden ja vastaavien lataamisten myötä merkittävästi. Myös verkkojen kuuluvuusalueet ja niiden katveet (kaupunkialueella myös rakennukset) vaikuttavat merkittävästi langattomien liittymien toimintaan.

Nykyisin monet ohjelmistoalustat toimivat ”pilvessä” eli tieto sijaitsee fyysisesti konesalissa, joiden sijainti vaihtelee Suomen ja muun maailman välillä palveluntuottajan mukaan. Varsinainen ongelma ei kuitenkaan muodostu konesalin sijainnista, vaan yrityksen ja konesalin välisen tietoliikenneyhteyden viimeisestä osuudesta, eli käyttäjän internetliittymästä. Useimmissa tapauksissa pullonkaulaksi muodostuu juuri alimitoitettu ja epävakainen internetliittymä.

Yrityksen tietoliikenteen laadulle asetetaan nykyisin yhä suurempia vaatimuksia ja tästä syystä yrityspäättäjien on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että perusinfrastruktuuri eli ”tietoliikenteen moottoritie” on kunnossa ja vastaa yrityksen tarpeita tässä hetkessä ja myös tulevaisuudessa. Langattomat 4G-liittymät ovat hyviä kotikäytössä tai liikkuvassa työssä (esimerkiksi yrityskannettavaan sisäänrakennettuna), kun nopeuden vaihtelut, mahdolliset pätkimiset sekä liikenteen epäsymmetrisyys eivät ole ongelma. On myös hyvä muistaa, että paljon puhuttu 5G toisi lisää nopeutta ja kapasiteettia mobiiliverkkoihin, mutta sekään ei pysty toimimaan ilman kiinteitä runkoyhteyksiä ja sisältää samat fysiikan lainalaisuudet kuin aiemmatkin mobiiliverkkoteknologiat. Tämän takia investoinnit esimerkiksi valokuitujen rakentamiseen ovat jatkossakin yhtä kannattavia.

Yrityksen nettiliittymän ostajan viisi kultaista sääntöä

  1. Hanki yrityksen kiinteisiin toimipisteisiin aina langallinen liittymä (suosi valokuitua, kun mahdollista)
  2. Suosi symmetrisiä yritysliittymiä, esim. 50/50 Mbit/s pieneen muutaman hengen toimistoon tai 100/100 Mbit/s yli kymmenen hengen toimistoon
  3. Huomioi kilpailuttaessasi liittymiä myös paikalliset palveluntarjoajat ja muista vertailla pelkän nopeuden lisäksi myös muu palvelutaso
  4. Se mikä kuulostaa liian hyvälle ollakseen totta (halpa hinta yhdistettynä huimiin nopeuksiin), harvoin on sitä – tämä koskee myös langattomia liittymiä
  5. Kysy tarvittaessa neuvoa ja apua esimerkiksi Aciontuntijoilta

Muita uutisia